19 kwietnia z okazji 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim Muzeum Historii

Żydów Polskich POLIN po raz dziewiąty zorganizowało akcję „Żonkile”.

Muzeum Żydów Polskich Polin od 2013 roku prowadzi akcję Żonkile, która ma na celu upamiętnienie rocznicy powstania w getcie warszawskim. Pamięć ta jest czczona w sposób, który zapoczątkował Marek Edelman – ostatni przywódca powstania w getcie. W książce Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” Marek Edelman opowiadał, że co roku 19 kwietnia dostawał bukiet żółtych kwiatów, które następnie, w ramach uczenia powstania, składał pod pomnikiem bohaterów getta. Muzeum Polin, które jest usytuowane naprzeciwko tego pomnika, kontynuuje tę tradycję i rozdaje na ulicach Warszawy żonkile. Zwyczaj ten przejęły także inne miasta w Polsce.

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej upamiętniającej te wydarzenia. Z powodu pandemii obchody odbyły się w formie online. Wzięli w niej udział uczniowie ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Materiały edukacyjne, wykorzystane podczas zajęć, były dostosowane do wieku odbiorców.

Uczniowie klas 1-3 zapoznali się z opowiadaniem Zofii Staneckiej „Pamięć drobinek” przygotowanym w formie słuchowiska. Po jego wysłuchaniu dzieci miały okazję do rozmowy ze swoimi wychowawcami na temat postaw związanych z odwagą, troską o innych, potrzebą zachowania pamięci.

Uczniowie klas 4-6 obejrzeli film „Będę pisać”, który przedstawiał losy dwójki żydowskich nastolatków przed wojną i w jej trakcie. Zajęcia miały na celu skłonić uczniów do refleksji na temat pomagania i roli przyjaźni w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Zajęcia w kl. 7-8 rozpoczęły się projekcją filmu „Muranów – dzielnica północna”, a ich celem było pogłębienie wiedzy na temat II wojny światowej i poznanie historii warszawskiej społeczności żydowskiej.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz członkom zespołu humanistycznego za włączenie się w realizację „Akcji Żonkile”.

szkolni koordynatorzy akcji

Danuta Rogalska, Magdalena Boruc, Agnieszka Kostyra, Katarzyna Waszczyk


Szukaj

22 kwietnia 2021 r.
Międzynarodowy Dzień Ziemi
1 maja 2021 r.
Święto Pracy

3 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
25 - 27 maj 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
25 czerwca 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo