„Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 r., ustanawia się w całej

Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wieczne czasy” – postanowił Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 r.

Przyjęta przez Sejm, nazywany Wielkim bądź Czteroletnim, była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, nowoczesną konstytucją. Jej twórcy uważali, że władza ma służyć całemu narodowi, a nie jedynie interesom warstw uprzywilejowanych.

Zmieniła ustrój państwa z monarchii elekcyjnej na monarchię dziedziczną oraz wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znaczenie dokonanych zmian dobitnie oddają słowa zawarte w artykule V Ustawy zasadniczej z 3 maja:

„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. Ograniczyła też znacząco demokrację szlachecką, zrównała w prawach politycznych mieszczan i szlachtę, a chłopom zapewniła ochronę państwa.

Choć obowiązywała zaledwie 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu, chcącego zachować niezależność. Współtwórcy Konstytucji 3 maja, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj po latach ocenili, że była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Akademię z tej okazji przygotowali uczniowie klas 4-8. Zapraszamy do jej obejrzenia.

 

Łukasz Wroniszewski


Szukaj

22 kwietnia 2021 r.
Międzynarodowy Dzień Ziemi
1 maja 2021 r.
Święto Pracy

3 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
25 - 27 maj 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
25 czerwca 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo