Tegoroczny przyrodniczy powiatowy konkurs wiedzowy pod nazwą "Bioróżnorodność terenów otwartych: łąk, pól, śródleśnych polan i zrębów" zakończył się sukcesami naszych uczniów. Po pierwszym etapie konkursu, który odbył się 20 marca, wyniki 6 uczniów w II kategoriach wiekowych zagwarantowały im udział w finale. Przez dwa kolejne miesiące przygotowywali się oni dzielnie do finału, który miał miejsce w sobotę 29 maja. Do etapu finałowego przystąpiło 55 uczniów w kategorii klas IV-VI oraz 52 uczniów w kategorii klas VII-VIII.

Konkurs był on bardzo wymagający, nie tylko ze względu na tryb online, ale również ograniczenia czasowe oraz duży zakres materiału do opanowania przez uczniów. Pomimo tych niedogodności trójka naszych uczniów spisała się wyśmienicie. Uczennica klasy 6a Julia Korcz w swojej kategorii wiekowej uzyskała III miejsce, zaś nasi siódmoklasiści Natalia Stygińska z klasy 7c oraz Szymon Radzki z klasy 7b uzyskali wyróżnienia. Konkurs niezmiennie od wielu lat jest na bardzo wysokim poziomie a etap finałowy poprzedzają warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów. W tym roku były to warsztaty ornitologiczne. Wszystkim uczniom, którzy zachcieli wziąć udział w edycji tegorocznej konkursu serdecznie dziękuję. Gratuluję osobom nagrodzonym i gorąco zachęcam już teraz do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Aneta Michalczyk – nauczyciel biologii


Szukaj

22 kwietnia 2021 r.
Międzynarodowy Dzień Ziemi
1 maja 2021 r.
Święto Pracy

3 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
25 - 27 maj 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty
25 czerwca 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo