Październik jest miesiącem, w którym od kilku lat w naszej szkole obchodzimy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Celem tej akcji jest przypomnienie, że w każdej klasie są uczniowie o specyficznych trudnościach w nauce. Tegoroczne obchody odbyły się w dniach 04.10 – 10.10.2021r, pod hasłem: „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”.

Niepowodzenia szkolne mogą pojawiać się na różnym etapie nauki, zaś ich przyczyny są bardzo różnorodne. Jedną z nich są specyficzne trudności w uczeniu się, które mogą wpływać na niepowodzenia we wszystkich przedmiotach nauczania, nie tylko języka polskiego czy matematyki, ale również historii, chemii, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, geografii, biologii, a także w uczeniu się języków obcych.

W ramach akcji, na korytarzach naszej szkoły, zostały rozwieszone plakaty z informacjami na temat dysleksji. Dla uczniów klas starszych została przygotowana prezentacja, wzbogacona o krótki filmik „Jak działa dysleksja?”. Klasy młodsze zaś, oprócz pogadanki tematycznej, otrzymały wycięte z brystolu duże postacie ludzkie. Każda klasa musiała pokolorować swoją postać w dowolny sposób, a następnie postacie zostały połączone w jedną grupę. Zadanie to miało na celu nawiązać do tegorocznego hasła akcji i podkreślić, iż mimo odmienności każdego z nas, wspólnie tworzymy grupę/klasę, wzajemnie się wspierając i każdy, mimo swej różnorodności, czy występujących trudności zasługuje na szacunek oraz zrozumienie. Każdy z nas jest inny, niepowtarzalny, ale zarazem wyjątkowy.

„Pod jednakową odzieżą
sto serc różnych bije
a każde z nich inna trudność,
inna praca, inna troska i obawa…”
(Janusz Korczak)

Gabriela Sikorska
Monika Walasik
Daniel Pełka


Szukaj

 1 września 2021 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych
14 października 2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2021 r.
Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r.
Narodowe Święto Niepodległości

bip logo