„Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko

cztery lata życia; nie ma więcej pszczół, nie ma więcej

zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt,

nie ma więcej ludzi…” Albert Einstein

20 maja obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Pszczół, w którym w sposób szczególny uświadomiliśmy sobie rolę i znaczeniem pszczół. Dzień ten został ustanowiony przez ONZ  w celu zwrócenia uwagi ludzi na rolę „zapylaczy” w przyrodzie. W tym dniu dzieci z klas 0-3 mogły przyjrzeć się pszczelej społeczności, zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania owadziej rodziny i doskonałej organizacji pracy w ulu. Poznali również cykl życia tych owadów i ich budowę. Najmłodsi zapoznali się z rolami, jakie pełnią poszczególne pszczoły i różnorodnymi wytworami ich pracy. Tego dnia dzieci z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem wykonywały różnorodne zadania. Mamy nadzieję, że święto na długo zapisze się w pamięci najmłodszych uczestników i pozwoli im z większym szacunkiem podchodzić do małych, ale jakże pracowitych przyjaciół.

 

Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska


Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości