Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki staraniom p. Renaty Kiliańskiej nasza szkoła uzyskała akredytację Erasmus + na lata 2022-2027. Znaleźliśmy się w gronie ok. 300 szkół w Polsce, która może szczycić się przyznaną akredytacją Erasmus +.
Akredytacja daje nam możliwość realizacji wielu działań i projektów unijnych bez potrzeby składania nowych wniosków. Mamy zapewnione finansowanie do 2027 roku.
Na kolejny rok szkolny otrzymaliśmy kwotę 70500 euro. W ramach tego budżetu będziemy organizować wyjazdy zagraniczne dla przyszłorocznych klas 6 i 7, a także szkolenia dla nauczycieli oraz jobshadowing. Uczniowie będą mieli szansę na podróż do innego kraju, zdobycie nowych znajomości i poznania tradycji oraz kultury krajów partnerskich. Ponadto będzie stwarzać to możliwość doskonalenia językowego, a także przełamywania barier związanych z posługiwaniem się językiem obcym. Nauczyciele natomiast będą mogli doskonalić swój warsztat pracy, poznawać nowe metody i formy pracy na kursach szkoleniowych, a także obserwować realną pracę w szkołach partnerskich.
O działaniach podejmowanych w ramach akredytacji i rekrutacji do poszczególnych aktywności będziemy informować na bieżąco na stronie i facebooku szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.

 


Szukaj

24-26 maja 2022r.
Egzaminy ósmoklasisty
1 czerwca 2022r.
Międzynarodowy Dzień Dziecka

16 czerwca 2022r.
Boże Ciało
24 czerwca 2022r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych