Działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności Szkoły Podstawowej w Mrokowie. Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych na stałe wpisało się w plan pracy naszej placówki. W mijającym roku szkolnym nauczyciele zrealizowali wiele innowacji, których podsumowanie zamieszczamy poniżej.


Szukaj

24-26 maja 2022r.
Egzaminy ósmoklasisty
1 czerwca 2022r.
Międzynarodowy Dzień Dziecka

16 czerwca 2022r.
Boże Ciało
24 czerwca 2022r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych