Szanowni Państwo Rodzice,

Zarząd Rady Rodziców spośród 4 ofert, które wpłynęły do sekretariatu szkoły wybrał firmę ubezpieczeniową AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA celem grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. W firmie tej nasi uczniowie byli ubezpieczeni po raz pierwszy w roku ubiegłym.

Natomiast to Państwo sami podejmiecie decyzję, czy chcecie ubezpieczyć dziecko w wybranej przez RR firmie ubezpieczeniowej.

Aviva ubezpieczenie grupowe NNW na rok 2022/2023

 

Allianz ubezpieczenie dzieci 2022-2023

Jak ubezpieczyć dziecko on-line w Allianz?

Bezpośredni link do formularza:

https://twojedziecko.allianz.pl/start/?token=7BC6FC7146EBD72B9FA1827958BE61EC1C02461DE3781784AEE4AAD50180C3DD

Ogólne warunki ubezpieczenia

 


Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości