Wrzesień był dla uczennic, uczniów i opiekunów projektu bardzo pracowity, gdyż zwieńczeniem przeprowadzonych działań projektowych był Festiwal Muzyki, organizowany w ostatnim tygodniu września. Finał Festiwalu 29.09.22 poprzedziły działania przygotowujące, w które włączyła się cała społeczność szkolna. Uczestnicy i uczestniczki projektu przygotowali prezentacje finałowe w języku polskim i angielskim, podsumowujące ich wiedzę z zakresu muzyki krajów biorących udział w projekcie i przedstawili je w klasach 7. i 8. po angielsku.

Prezentacja w języku polskim została udostępniona oddziałom przedszkolnym oraz klasom 1-6 i przedstawiona przez nauczycieli w czasie zajęć. Uczniowie klas 4-8, którzy najszybciej prawidłowo odpowiedzieli na pytania quizu, otrzymali drobne nagrody z logo projektu, a przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 otrzymali misie Powerki, które będą im towarzyszyły do końca edukacji w naszej szkole i przypominały o ich aktywnym udziale w Festiwalu Muzyki.

W czasie tego tygodnia szkoła została ozdobiona zdjęciami przedstawiającymi sylwetki kompozytorów, instrumenty muzyczne wraz ich nazwami w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Uczniowie klas 1 -7 oraz zerówek w czasie zajęć plastycznych i świetlicowych wykonali prace inspirowane muzyką. Posłużyły one wystawie prac plastycznych uczniów pt. ”Barwy świata muzyki”, które można było podziwiać na korytarzach szkolnych oraz na hali sportowej i sali gimnastycznej. Co więcej, uczniowie podczas zajęć świetlicowych wykonali również instrumenty muzyczne z recyklingu.

Ostatniego dnia Festiwalu Muzyki uczestnicy i uczestniczki projektu zaprezentowali społeczności szkolnej i lokalnej, w tym zaproszonych delegacji z innych szkół gminnych oraz przedstawicielom Gminy oraz rodziców, film ilustrujący przebieg projektu, tańce, których młodzież nauczyła się w trakcie warsztatów, czyli polonez, klepany i jota oraz dwie piosenki finałowe, do których słowa napisali uczestnicy projektu we współpracy z kolegami i koleżankami z Fragi i Hamburga. Społeczność szkolną i lokalną zaprosiliśmy na warsztaty teatru „Słuchaj uchem”, który zachęcił wszystkich do zabawy przy muzyce ludowej. Dzień ten grą na pianinie i wiolonczeli uświetniła utalentowana uczennica klasy 3d Maria Witak.

Szkoły naszej gminy otrzymały linki do wszystkich wykonanych w czasie projektu prezentacji oraz zestaw frisbee z logo projektu do wykorzystania na zajęciach szkolnych.

Kończąc realizację naszego projektu, my - uczniowie i opiekunowie, serdecznie dziękujemy wszystkim, bez których pomocy nie byłaby ona możliwa.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i rady dyrekcji szkoły - pani dyrektor Małgorzacie Perzynie, paniom wicedyrektor: Marii Jolancie Borucińskiej, Wioletcie Kisielewskiej i Aleksandrze Nowińskiej.

Bardzo dziękujemy pani Hannie Mościckiej, głównej księgowej ZOPO, pani Alicji Piętce, pani Anicie Kwiatkowskiej za wsparcie w jakże ważnych sprawach finansowych oraz paniom Bożenie Haze i Sylwii Spętkowskiej za pomoc w sprawach umów i innych sprawach formalnych.

Bardzo dziękujemy nauczycielom edukacji przedszkolnej, nauczania wczesnoszkolnego oraz świetlicy, którzy zdecydowali się wziąć udział w działaniach Festiwalu Muzyki, prezentując swoim uczniom polską, niemiecką i hiszpańską muzykę klasyczną, ludową, rozrywkową oraz muzykę mniejszości narodowych szkół biorących udział w projekcie. Bardzo dziękujemy również za  przygotowanie z uczniami prac plastycznych, instrumentów muzycznych z recyklingu i dekoracji korytarzy na I piętrze.

Z całego serca dziękujemy paniom: Katarzynie Kozłowskiej, Agnieszce Wójcik, Monice Atlińskiej, Alicji Rzepce, Milenie Witosińskiej, Grażynie Prus, Bożenie Szczepanik, Jolancie Gołos, Monice Sieczkowskiej, Mariannie Kowalczyk, Hannie Smolarczyk, Wiesławie Wyrąbkiewicz-Stygińskiej, Urszuli Samoraj, Wioletcie Górskiej, Mirosławie Sówce, Beacie Bergel-Lewandowskiej, Magdalenie Bogusz, Teresie Podleckiej, Joannie Stachurskiej-Nycz, Edycie Domańskiej, Martynie Rokicie, Agacie Tkaczyk, Annie Wroniszewskiej, Katarzynie Piotrowskiej, Gabrieli Sikorskiej, a w szczególności pani Alicji Staniaszek oraz pani Annie Gąsiorowskiej, które były koordynatorkami działań projektowych w grupach przedszkolnych i klasach 1 -3.

Bardzo dziękujemy również nauczycielom, którzy prowadzili zajęcia projektowe z naszymi uczniami: pani Katarzynie Zawadzkiej za warsztaty muzyczne i lekcje poświęcone muzyce krajów projektu w klasach 4-6, pani Jolancie Januszewicz za przeprowadzenie warsztatów kulturowych, pani Agacie Wężowskiej za warsztaty psychologiczno- pedagogiczne,  panu Adamowi Juchnikowskiemu za warsztaty informatyczne, panu Tomaszowi Skalskiemu za warsztaty taneczne – naukę poloneza oraz panu Piotrowi Zalipskiemu, dyrektorowi artystycznemu zespołu Pruszkowiacy za warsztaty na temat muzyki ludowej oraz naukę klepanego. Dziękujemy pani Elżbiecie Kuczarze za oprawę plastyczną oraz  przygotowanie wystawy prac wykonanych przez uczniów klas 4-7 , prac inspirowanych muzyką krajów projektu , panu Grzegorzowi Miciałkiewiczowi za nagłośnienie obu sal gimnastycznych, a pracownikom obsługi za pomoc techniczną w organizacji Festiwalu Muzyki.

Bardzo dziękujemy również państwu rodzicom uczestników projektu, za to, że zechcieliście wyruszyć ze swoimi dziećmi i nami we wspólną muzyczną drogę. Dziękujemy za państwa miłe słowa i wsparcie.

                                                                                               Koordynatorzy projektu:

                                                                                               Dorota Mieszkowska

Andrzej Lewandowski

Inga Osiecka - Mróz


Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości