W dniu 27 października w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej w Mrokowie odbyła się konferencja podsumowująca realizowane przez nas projekty unijne. Konferencję poprowadziła koordynatorka projektów p. Renata Kiliańska. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście - przedstawiciele organu prowadzącego oraz szkół z Gminy Lesznowola, a także nauczyciele realizujący projekty.

Nauczyciele naszej szkoły, którzy zakończyli realizację projektu poświęconego metodzie Content and Language Integrated Learning (CLIL) - metodzie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego rekomendowanej przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych, omówili poznane podczas projektu dobre praktyki, a także zaprezentowali metody lekcji odwróconej oraz edukacji nieformalnej.  Podczas wizyt w szkołach partnerskich w krajach południowoeuropejskich nauczyciele obserwowali wdrażanie tych metod pracy oraz organizację zajęć z uczniami. Zaobserwowane dobre praktyki staramy się wykorzystywać w pracy z naszymi uczniami, a konkretne przykłady takich działań zostały zaprezentowane przez nauczycieli realizujących trwający nadal projekt  „Od ziarenka do marchewki”. Podczas konferencji mogliśmy również przećwiczyć ciekawe propozycje zajęć o charakterze integracyjnym oraz zapoznać się z przykładowymi lekcjami prowadzonymi wymienioną wyżej metodą CLIL. Cieszymy się, że nasze spotkanie wywołało wśród uczestników merytoryczną dyskusję na temat wyzwań w pracy edukacyjnej ze współczesną młodzieżą. Spotkania służące wymianie doświadczeń są niezwykle cenne, gdyż dostarczają wielu wskazówek do naszej codziennej pracy. 

Zespół ds. promocji szkoły


Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości