20 listopada to wyjątkowy dzień - rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.
 W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka mają szczególny przekaz. Okazujemy wsparcie wszystkim dzieciom na świecie, których prawa nie są respektowane. Przeciwdziałamy dyskryminacji i głośno mówimy o tolerancji. Integrujemy się z naszymi kolegami z Ukrainy, którzy dołączyli do szkół oraz przedszkoli i razem z nami tworzą społeczność. Uczymy się o tym, co nas różni, a co łączy. Różnorodność jest wspaniała!
W poniedziałek - 21 listopada uczniowie klasa 1-3 brali udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.
 To wydarzenie, które jednoczy dzieci na całym świecie, połączyło również i nas. Tego dnia uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko -  jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych. Na zajęciach dzieci zapoznawały się m.in z zapisami Konwencji o prawach dziecka, uświadamiały sobie, kim jest „dziecko” i dlaczego wymaga szczególnego traktowania. Ponadto poznawały, czym są prawa, a czym zachcianki.
Wspólnie celebrowaliśmy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przyłączając się do projektu, razem z UNICEF uczciliśmy tę wyjątkową datę i pokazaliśmy, że prawa dziecka są ważne też dla nas i naszych uczniów.

Hanna Smolarczyk, Alicja Staniaszek- szkolne koordynatorki projektu


Szukaj

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2022r.
Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022r.
Wszystkich Świętych
11 listpada 2022r.
Narodowe Święto Niepodległości