22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Tego dnia odbyły się zajęcia na temat wirtualnej wody. Pomysłodawcą przedsięwzięcia była Polska Akcja Humanitarna, która przygotowała dla dzieci szereg interesujących czynności związanych z tym zagadnieniem. Dzięki tematom poruszanym na lekcjach dzieci mogły uświadomić sobie, ile wody jest potrzebne, aby wyprodukować laptopa czy tabliczkę czekolady. Efektem działań na lekcjach były gazetki szkolne, wykonane prze uczniów, informujące o wielu ważnych aspektach zużycia wody.

Promowały i zachęcały one również do oszczędzania wody i rozsądnego korzystania z wszelkich dóbr. Ciekawe okazały się także spostrzeżenia dzieci na temat opowiadania, z którym zostały zapoznane. Uczniowie dyskutowali o wzajemnej wymianie ubrań i innych przedmiotów, które niepotrzebne jednym, mogą okazać się przydatne dla innych. Dzieci doskonale orientują się w tematach ekologii. Mają świadomość, że wody pitnej na Ziemi jest coraz mniej i warto zastanowić się, czy potrzebny jest zakupu kolejnej pary jeansów, bo do ich wyprodukowania zużywa się aż 7600 litrów wody!

Niech każdy z nas będzie świadomy, że nawet najmniejszy krok w kierunku oszczędzania wody może być ważny dla przeszłości naszej PLANETY!

Koordynator przedsięwzięcia

W.Wyrąbkiewicz-Stygińska


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych