W dniach 16.10. - 20.10.2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole kolejny już Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „ Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”.
Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat specyficznych trudności w uczeniu się i przybliżenie problematyki dysleksji, a także promowanie wśród uczniów postawy akceptacji siebie i drugiego człowieka, a także wzbudzanie wiary we własne możliwości pomimo początkowych trudności.

W ramach akcji na korytarzach naszej szkoły zostały powieszone plakaty z informacjami na temat dysleksji, a także wyrazy z trudnościami ortograficznymi.

Zainteresowani uczniowie klas 2. i 3. sprawdzali swoją wiedzę podczas konkursu ortograficznego. Na zwycięzców czekały nagrody.

Gabriela Sikorska, Monika Walasik, Daniel Pełka


Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych