Pierwszego dnia nowego roku szkolnego w murach mrokowskiej szkoły pani dyrektor Małgorzata Perzyna powitała 683 uczniów. Inauguracja odbyła się w trzech turach po to, by zapewnić komfort wszystkim jej uczestnikom: uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz gościom. Ten szczególny dzień przeżywali z nami bowiem przedstawiciele Gminy Lesznowola oraz panie reprezentujące Centrum UNEP/GRID Warszawa, które podsumowały projekt Green Go realizowany w naszej szkole w ubiegłym roku szkolnym.

Nasze dwie grupy projektowe zajęły w nim 3. oraz 5. miejsce wśród 30 rywalizujących zespołów z dwóch województw. Uczniowie otrzymali nagrody, a szkoła wzbogaciła bazę pomocy dydaktycznych o tablety oraz inne pomoce potrzebne podczas zajęć terenowych.

Pani dyrektor zwróciła uwagę, że bieżący rok szkolny to rok szczególny obfitujący w wiele zmian związanych z wprowadzaną reformą oświatową. Przed uczniami, jak również nauczycielami wiele wyzwań.

Od kilku lat w placówce wzrasta liczba uczniów obcojęzycznych, głównie narodowości chińskiej i wietnamskiej. W tym roku stanowią oni już 19 % całej społeczności uczniowskiej. Proces adaptacyjny zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom zapewnia zorganizowana w szkole pomoc asystentów kulturowych oraz dodatkowe lekcje języka polskiego.

Cieszy fakt, że każdego roku możemy poprawiać komfort nauki w szkole, prowadząc w czasie wakacji prace modernizacyjne obiektu. W tym roku uwagę wchodzących zwrócił zmodernizowany, estetycznie ozdobiony hol na parterze oraz uporządkowane tereny zielone wokół parkingu jak i sam parking.

Realizując kierunki polityki oświatowej państwa, planujemy między innymi realizację projektów edukacyjnych oraz organizację wycieczek, lekcji tematycznych oferowanych przez centra i instytuty naukowe. Klasy piąte będą realizowały projekt „Szkoła bliżej nauki”, przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celami projektu są między innymi: promowanie aktywizujących i angażujących metod uczenia się oraz upowszechnienie metody badawczej.

W ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży planujemy organizację konkursów, akcji, imprez i projektów promujących czytelnictwo. Nasza szkoła realizuje bowiem zadania „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020”Priorytet 3.

Szkoła przygotowała również bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoją ciekawość poznawczą i pogłębiać zainteresowania. Osoby zaangażowane w działalność społeczną mogą realizować swoje pomysły, pracując w Samorządzie Uczniowskim, kole wolontariatu bądź w szkolnym kole PCK.

Na terenie szkoły planowane są także liczne akcje charytatywne adresowane do chorych, niepełnosprawnych, opuszczonych, osób starszych np. WOŚP, Góra Grosza, Szlachetna Paczka oraz zbiórki surowców wtórnych.

Mamy nadzieję, że każdy członek naszej małej społeczności odnajdzie obszar do działania i zrealizuje swoje cele i zamierzenia, czego serdecznie życzymy zarówno uczniom jak i pracownikom naszej placówki.

Aneta Michalczyk , Agnieszka Kostyra- zespół ds. promocji szkoły


Szukaj

31 maja 2018r.
Boże Ciało
01 czerwca 2018r.
Międzynarodowy Dzień dziecka
22 czerwca 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.
Ferie letnie
 

bip logo