„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

W poniedziałek 17 grudnia w naszej szkole odbył się finał II Szkolnego Konkursu Lektorskiego „Pora na lektora”. W tym roku postanowiliśmy uczcić 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Reprezentanci klas 2. i 3. przeczytali fragmenty książki Andrzeja Żaka „Kasztanka”. Finaliści konkursu, prezentując przygotowane przez siebie fragmenty, przybliżyli postać Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego ukochanego konia Kasztanki. Na wstępie życiorys Piłsudskiego i historię jego wiernego konia przedstawił nam pan Łukasz Wroniszewski. Wszyscy lektorzy stanęli na wysokości zadania i przeczytali swoje teksty z dużym zaangażowaniem, właściwą dykcją i intonacją. Jury zmierzyło się z bardzo trudnym zadaniem oceny występów dzieci i wyłonienia zwycięzców. Po długich naradach jurorzy przyznali następujące miejsca:

I Kacprowi Perytowi z klasy 2a, II Ilonie Bęzie z klasy 3b i III Hannie Ślazewicz z klasy3c i Jakubowi Piechocie z klasy 2b. Jury przyznało również wyróżnienia Izabeli Opłockiej z klasy 3a i Michałowi Cieciorze z klasy 3d.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu, którzy włożyli wiele wysiłku w jego przygotowanie się.

W konkursie swoje umiejętności lektorskie zaprezentowali też uczniowie klasy 1, czytając wybrane wiersze patriotyczne. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, szanownemu jury oraz wszystkim rodzicom i wychowawcom, którzy przyczynili się do wspaniałego przygotowania dzieci.

Bożena Szczepanik

Magdalena Bogusz


Szukaj

01 czerwca 2019 r.
Międzynardowy Dzień Dziecka

 7 czerwca 2019 r.
Bal Ósmoklasisty
 14 czerwca 2019 r.
Bal Gimnazjalny
 19 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo