W dniu 8 stycznia 2019 roku uczniowie klas szóstych zrealizowali kolejne zadanie w ramach projektu Szkoła Bliżej Nauki. Razem z nauczycielami realizującymi projekt: paniami Barbarą Piechal, Anetą Michalczyk, Beatą Stygińską - Jurek i Marleną Chłopicką, wzięli udział  w zajęciach w Centrum Nauki Kopernik. Była to już druga nasza wizyta w Centrum w ramach realizowanego projektu.

Uczniowie podczas tego blisko 5 godzinnego pobytu wzięli udział w dwóch aktywnościach. Podzieleni na mniejsze grupy odbyli zajęcia w laboratoriach, gdzie realizowali zajęcia pod tytułem "Wodne anomalie". Pracując zespołowo doświadczalnie próbowali zobrazować niektóre właściwości wody, które wydają się oczywiste. Dla przykładu wszyscy wiedzą, że woda jest mokra, ale jak to udowodnić?.  Zespoły badały również przewodnictwo elektryczne wody, ale największą atrakcją dla uczniów było sprawdzanie zachowania się różnych cieczy z wykorzystaniem ciekłego azotu. Po zajęciach laboratoryjnych uczniowie w mniejszych grupach zwiedzali wystawy wykonując zadania z karty pracy przygotowanej przez nauczycieli ze szkoły. Zespoły uczniowskie mierzyły się z dwoma zadaniami: Detektyw oraz To warto zobaczyć!. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z przyrody.  Bardzo chcieliśmy wykorzystać przestrzeń, jaką zapewnia warszawskie centrum nauki, do kształtowania u naszych uczniów umiejętności pracy zespołowej, która uczy  dobrej komunikacji i  współodpowiedzialności za efekt finalny.

Aneta Michalczyk-zespół ds. promocji szkoły


Szukaj

01 czerwca 2019 r.
Międzynardowy Dzień Dziecka

 7 czerwca 2019 r.
Bal Ósmoklasisty
 14 czerwca 2019 r.
Bal Gimnazjalny
 19 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

bip logo