24 stycznia w bibliotece szkolnej odbył się III Szkolny Konkurs Recytatorski „Miłość niejedno ma imię”, który w tym roku przebiegł pod hasłem „Święta miłości kochanej Ojczyzny”. Konkurs ten wpisuje się w działania, zmierzające do uzyskania przez naszą szkołę certyfikatu „Szkoły młodych patriotów”. Za jego organizację i prawidłowy przebieg odpowiedzialne były panie: Beata Wdowczyk, Agnieszka Kostyra, Danuta Rogalska i Aleksandra Nowińska. Uczniowie prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3 SP, 4-6 SP i 7-8, gimnazjum.

Celem konkursu była popularyzacja kultury słowa mówionego, rozwijanie zainteresowania poezją oraz propagowanie postaw patriotycznych.

Etap szkolny poprzedziły eliminacje klasowe, przeprowadzone w młodszych klasach przez wychowawców, a w starszych przez nauczycieli polonistów.

W etapie szkolnym wzięło udział 59 uczniów : 19 z klas 1-3 SP, 20 z klas 4-6 oraz 20 uczniów z klas 7-8 i gimnazjum. Cieszy nas fakt wzrostu popularności tego konkursu, gdyż w porównaniu z rokiem ubiegłym wzięło w nim udział 22 uczestników więcej! Przed prezentacjami konkursowymi pani Beata Wdowczyk zaproponowała uczniom ćwiczenia logopedyczne, które miały formę zabawy. Po tym radosnym wstępie uczestnicy z pewnością lepiej radzili sobie z tremą.

Wyboru najlepszych recytatorów dokonało jury, w którym zasiadały Panie: Małgorzata Perzyna - dyrektor szkoły, Monika Pawlak, Aleksandra Nowińska, Anna Machaj i Izabela Sankowska - Pawlak. Komisja nie miała łatwego zadania, bowiem poziom konkursu był wysoki i wszyscy jego uczestnicy zasłużyli na uznanie.

Oto laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Klasy 1-3 SP

I miejsce –Marta Kostyra kl.3a

II miejsce- Kacper Peryt kl.2a

III miejsce- Zuzanna Zdral kl.2a i Adrianna Jurek kl.1b

Wyróżnienie: Julita Laszuk kl.3a, Michał Cieciora kl.3d

Klasy 4-6 SP

I miejsce –Oliwia Szczutowska kl.5b

II miejsce- Monika Karpińska kl.5a

III miejsce- Maja Borowiecka kl.6a, Aleksandra Matuła kl.5d

Wyróżnienie: Julia Samoraj kl.5a, Natalia Stygińska kl.5c

Klasy 7- 8 i GM

I miejsce – Karolina Miecznik kl. IIIB

II miejsce- Patryk Kujawowicz kl. IIIB, Dagmara Wieczorek kl.IIIC

III miejsce- Patrycja Giz kl.8b i Katarzyna Ośko kl.8a

Wyróżnienie: Natalia Bęza kl.III B i Anna Mazur kl.III C

Rozdanie nagród, dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych występów odbędzie się po feriach, podczas apelu podsumowującego I semestr .

Wszystkim laureatom i uczestnikom dziękujemy za dostarczenie nam miłych chwil w obcowaniu z poezją oraz gratulujemy talentu recytatorskiego i wrażliwości na piękno poetyckiego słowa.

Agnieszka Kostyra- nauczyciel bibliotekarz

Beata Wdowczyk- logopeda


Szukaj

29 listopada 2019 r.
Andrzejki
23 grudzień 2019 r. - 6 stycznia 2020 r.
Zimowa przerwa Świąteczna
10 - 23 luty 2020 r.
Ferie zimowe
09 - 14 kwietnia 2020 r.
Wiosenna przerwa Świąteczna

bip logo