Uczniowie naszej szkoły w okresie od października 2018r. do kwietnia 2019r. wykonywali zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów. Zrealizowaliśmy 7 konkursowych zadań, które przyczyniły się do uzyskania Certyfikatu dla naszej szkoły.

         Pierwszym przedsięwzięciem było przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Do konkursu zakwalifikowano 70 prac ocenianych przez jury - grono nauczycieli naszej szkoły. Prace wyróżniały się wyjątkową starannością i dbałością o detale.

24 stycznia b.r. w bibliotece szkolnej odbył się III Szkolny Konkurs Recytatorski „Miłość niejedno ma imię”, który w tym roku przebiegł pod hasłem „Święta miłości kochanej Ojczyzny”. Konkurs ten wpisał się w działania, zmierzające do uzyskania przez naszą szkołę certyfikatu „Szkoły młodych patriotów”. Uczniowie zaprezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 oraz 7-8 i oddziały gimnazjalne. Celem konkursu była popularyzacja kultury słowa mówionego, rozwijanie zainteresowania poezją oraz propagowanie postaw patriotycznych.

         20 i 22 lutego 2019r. odbyły się Konkursy Piosenki i Pieśni Patriotycznej, w którym udział wzięli uczniowie z klas 0-3 i 4-6. Młodzi wykonawcy zaprezentowali przygotowane utwory przed Szkolną Komisją Konkursową. Jury konkursu zwróciło uwagę na wysoki poziom wokalny uczniów.

Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą” było kolejnym zadaniem realizowanym przez naszą szkołę w ramach projektu.

W zadaniu uczestniczyli uczniowie klas piątych naszej szkoły. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co dla nich oznacza bycie patriotą”? Najczęstsze odpowiedzi brzmiały: miłość do Ojczyzny oraz gotowość do oddania za nią życia. Uczniowie podawali przykłady świadczące o postawach patriotycznych, np. okazywanie szacunku symbolom narodowym, obchodzenie świąt narodowych, oddawanie czci bohaterom narodowym, wywieszanie flagi, mówienie z dumą i godnością o swoim kraju. Wymieniali postawy patriotyczne względem państwa i narodu, np. udział w wyborach władz państwowych i lokalnych, czy płacenie podatków i uczciwa praca. Uczniowie wypowiadali się również na temat "współczesnego patriotyzmu" i zgodnie stwierdzili, że bycie patriotą dzisiaj jest dużo łatwiejsze niż w przeszłości.

         Ogólnoszkolny konkurs pt. „Historia Polski a patriotyzm”, odbył się 20 marca 2019 roku. Do eliminacji przystąpili wszyscy uczniowie klas czwartych i piątych. Do etapu finałowego zakwalifikowało się dziewięcioro uczniów z najwyższymi wynikami osiągniętymi w kwalifikacjach. Zadaniem uczniów było rozwiązanie interaktywnego quizu przygotowanego na platformie Kahoot. Konkurs okazał się atrakcyjną formą sprawdzenia wiedzy i dodatkową, bardzo ciekawą lekcją historii. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące polskich barw narodowych, kształtowania granic II Rzeczypospolitej, literatury, sztuki, szkolnictwa oraz gospodarki z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

         Przygotowanie „Kodeksu Postaw Patriotycznych” było kolejnym zadaniem.  W projekcie uczestniczyły klasy V-VI Szkoły Podstawowej. Uczniowie przygotowali kilkanaście „Kodeksów” wykonanych przeróżnymi technikami. Najważniejsza była jednak treść spisanych przez uczniów „postaw patriotycznych”.

         Według uczniów patriotą jest osoba, która kocha ojczyznę, a swoją miłość wyraża w różnorodny sposób. Zgłębia polską historię i kultywuje pamięć o bohaterach. Posługuje się piękną polszczyzną i dba o jej poprawność, bo przecież to nasz język ojczysty. Uczniowie zaznaczyli również, że szanowanie symboli narodowych, wywieszanie flag podczas narodowych świąt i właściwa postawa, gdy brzmi państwowy hymn, to oczywisty obowiązek.        

         Uczniowie zwrócili uwagę na aspekty dnia codziennego. To bardzo ważne, przecież Polakiem jest się zawsze, nie tylko podczas narodowych świąt. Jest uprzejmy, zaangażowany w sprawy społeczne i zawsze chętnie udziela pomocy potrzebującym. Treści zawarte w Kodeksach postaw patriotycznych wykonanych przez młodzież Szkoły Podstawowej są wystarczającym dowodem na to, że uczniowie dobrze wiedzą czym jest patriotyzm. Rozumieją, że to wartość szczególnie ważna, a nie tylko pojęcie, o którym słyszą na lekcjach historii czy języka polskiego.

         Wszystkie powyższe działania całej społeczności szkolnej przyczyniły się do lepszego poznania i propagowania postaw patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły. Realizując poszczególne zadania dzieci poznały ważne wydarzenia z historii Polski. Uczniowie wiedzą kim jest dzisiejszy patriota i kim był w przeszłości. Przedsięwzięcia, w których uczestniczyli uczniowie, ukazały duże zaangażowanie dzieci, jak również ich ogromny szacunek wobec Polski.

         O rzetelny przebieg realizacji poszczególnych zadań troszczyli się następujący nauczyciele: Łukasz Wroniszewski, Marianna Kowalczyk, Wiesława Wyrąbkiewicz-Stygińska, Agnieszka Kostyra, Beata Wdowczyk, Aleksandra Nowińska, Martyna Rokita, Joanna Stachurska-Nycz, Hanna Smolarczyk, Katarzyna Waszczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Walczak i Marek Borowski.

Szkolny koordynator konkursu

Alicja Staniaszek


Szukaj

16 - 18 czerwca 2020 r.
Egazminy ósmokalsisty
26 czerwca 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Ferie letnie
.

bip logo