W roku 2018 grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli specjalistów opracowała projekt „Granice mojego języka są granicami mojego świata” w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, który został dofinansowany z Funduszy Europejskich. W ramach tego projektu nauczyciele uczestniczyli w stacjonarnych kursach językowych, które przygotowywały ich do wyjazdów zagranicznych. W celu lepszego poznania krajów zostały zorganizowane szkolenia na temat kultury i obyczajów państw, w których miał odbyć się kurs. Okres realizacji projektu: 28.09.2018r.- 27.12.2019r.

Grupa nauczycieli realizująca kurs we Włoszech „Multimedia learning environment: how to use new technologies to strengthen teaching and learning processes”, poznała nowe technologie informatyczne nieodzowne w edukacji. Nauczyciele odwiedzili włoską szkołę i zaznajomili się z tamtejszym systemem szkolnictwa.

Następna grupa wyjechała na Cypr, gdzie szkoliła się na kursie English course level A1 w Plato Institute, podczas którego zdobywała umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Kolejną grupę stanowili nauczyciele, biorący udział w kursie „Drama in Education: a Holistic Approach To Teaching With Drama Techniques”. Uczestnicy mieli okazję do zdobycia wiedzy technicznej i praktycznej poprzez metodologię opartą na szeroko pojętej dramie, pracy zespołowej, dyskusjach z wykorzystaniem metody praktycznych ćwiczeń i symulacji.

Każdego dnia nauczyciele uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych i praktycznych w wybranych placówkach. Popołudnia były dla nich czasem praktykowania nabytych umiejętności językowych i poznawania kultury odwiedzanych krajów.

30.08.2019r. odbyła się konferencja podsumowująca projekty realizowane w naszej szkole, w trakcie której nauczyciele podzielili się wiedzą zdobytą na kursach. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Gminy Lesznowola oraz zaproszeni nauczyciele z innych szkół.

12.12.2019r. podczas specjalnego szkolenia, kończącego projekt, zaprezentowano szereg umiejętności praktycznych i nowinek technologicznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły, którzy nie uczestniczyli w projekcie.

Alicja Staniaszek

Gabriela Sikorska


Szukaj

16 - 18 czerwca 2020 r.
Egazminy ósmokalsisty
26 czerwca 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Ferie letnie
.

bip logo