W związku z rozprzestrzenieniem się wirusa powodującego zagrażające życiu zapalenie płuc (koronawirus 2019-nCoV) zachęcamy do śledzenia strony Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl), gdzie znajdują informacje na temat wirusa i na bieżąco aktualizowane zalecenia oraz wiadomości dotyczące epidemii.

W przypadku zauważenia u siebie typowych objawów (kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, wysoka temperatura powyżej 38C) należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie ul. Wolska 37a tel. 0-22-3355261…265

oraz zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie tel. 609-299-647

Koronawirus czyli co?

Koronawirusy to rodzaj wirusów powodujących choroby dróg oddechowych, od łagodnych po bardzo poważne. Odpowiedzialny za śmiertelne przypadki zapalenia płuc koronawirus 2019-nCoV pojawił się pod koniec 2019 roku w Chinach. Pierwsze przypadki zanotowano w mieście Wuhan, prowincja Hubei.

Zalecenia

W związku z zaistniałą sytuacja Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej.

Jednocześnie dla osób podróżujących po Chinach zaleca się:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny, przede wszystkim o myciu rąk!

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekowaniu ich środkiem na bazie alkoholu.


Szukaj

16 - 18 czerwca 2020 r.
Egazminy ósmokalsisty
26 czerwca 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
Ferie letnie
.

bip logo