Mroków, 02.02.2023 r.

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami odnośnie informacji pojawiających się w mediach społecznościowych w sprawie prac nad organizacją przyszłego roku szkolnego uprzejmie informuję, że przed nami okres rekrutacji do szkół i przedszkoli. Właściwa rekrutacja ruszy 1 marca br. Będzie miało to duży wpływ na kształt naszych planów na nowy rok szkolny.
Aktualnie nie są prowadzone prace nad arkuszami organizacji przyszłego roku szkolnego, natomiast analizujemy potrzeby i możliwości w zakresie liczebności klas, podziału na grupy, zajęć dodatkowych z uwzględnieniem możliwości lokalowych i kadrowych.
Ponadto informujemy, iż organizacja roku szkolnego przed jej zatwierdzaniem przez organ prowadzący, musi być pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczyciel
Małgorzata Perzyna
Dyrektor Szkoły

Szukaj

21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych