Lekcje języka polskiego dla obcokrajowców

Grupa 1
Nauczyciel Agata Katana
Poniedziałek
9.20 -10.05 sala 2a
15.05 -15.50 sala P6
Wtorek
12.15 – 13.00 sala P6
Czwartek
8.20 – 9.05 sala P6
11.15 – 12.00 sala P6
Piątek
15.05 – 15.50 sala P6
 
 

Grupa 2 
Nauczyciel Aneta Pardej
Grafik zajęć:
- Poniedziałek
7:30- 8:15 sala P14

- Wtorek :
7:30-8:15 sala P14
8:20-9:05 sala P14
- Środa:
11:15-12:00 sala P18
14:15-15:00 sala23
- Piątek:
7:30-815 sala P18

 

Grupa 3
Nauczyciel Agata Katana
Wtorek
14.15 – 15.00 sala P6
15.05 – 15.50 sala P6
Czwartek
9.20 – 10.05 sala P6
11.15 – 12.00 sala P6
Piątek
11.15 – 12.00 sala P6
13.15 – 14.00 sala P6
 

Grupa 4
Nauczyciel Agata Katana

Poniedziałek
14.15 – 15.00 sala P6
Środa
14.15 – 15.00 sala P6
15.05 – 15.50 sala P6
Czwartek
14.15 – 15.00 sala P6
15.05 – 15.50 sala P6
Piątek
14.15 – 15.00 sala P6

 

Grupa 5
Nauczyciel Magda Bogusz
Grafik zajęć:
- poniedziałek
13:15-14:00 sala P18
- Środa:
14:15-15:00 sala 31

Grupa 6
Nauczyciel Beata Woźniak
Grafik zajęć:
- wtorek
12:15-13:00 sala 31
- czwartek
12:15-13:00 sala P18

 Grupa 7
Nauczyciel Katarzyna Waszczyk
Grafik zajęć:
- wtorek
8:20-9:05 sala P6
- piątek
10:15-11:00 sala P6

Grupa 8
Nauczyciel Grażyna Prus
Grafik zajęć:
- wtorek
10:15-11:00 sala 27
-czwartek
10:15-11:00 sala P18

 Grupa 9
Nauczyciel Beata Woźniak
Grafik zajęć:
- poniedziałek
10:15-11:00 sala 31
- środa
8:20- 9:05 sala P10

 

Grupa 10
Nauczyciel Beata Woźniak
Grafik zajęć:
- poniedziałek
13:15-14:00 sala P18
- środa
11:15-12:00

 

Grupa 11
Nauczyciel Katarzyna Waszczyk
Grafik zajęć:
- środa
12:15-13:00 sala P6
- czwartek
12:15-13:00 sala P6

 

Grupa 12
Nauczyciel Katarzyna Waszczyk
Grafik zajęć:
- poniedziałek
9:15-10:05 sala P6
- wtorek
9:15-10:05 salaP6

 

Grupa 13
Nauczyciel Agata Katana

Wtorek
7.30 – 8.15 sala P6
8.20 – 9.05 sala P18

 

Grupa 14
Nauczyciel Agata Katana

Poniedziałek
12.15 – 13.00 sala P6
13.15 – 14.00 sala 36
Środa
13.15 – 14.00 sala P6
Czwartek
7.30 – 8.15 sala P6
12.15 – 13.00 sala 2a
Piątek
12.15 – 13.00 sala P6

Plan postępowania na rok 2024r załącznik


 Postępowanie na sukcesywną dostawę żywności 2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SKM_C250i23051812420 z dnia 17.05.2023

SKM_C250i23051714470 z dnia 17.05.2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 5.05.2023

SWZ oraz załączniki nr1,2,3,4,5,6,7 i 8 do SWZ z ofertą

załącznik nr 8-część nr 1 mięso wędliny

załącznik nr 8 - część nr 2 - ryby mrożonki

załącznik nr 8 - część nr 3 - warzywa owoce

załącznik nr 8 - część nr 4 - nabiał

załącznik nr 8 - część nr 5 - pieczywo

załącznik nr 8 - część nr 6 - wyroby garmażeryjne

załącznik nr 8 - część nr 7 pozostale art. spożywcze

załącznik nr 8 - część nr 8. jaja

SWZ krajowy wraz z załacznikami 1,2,3,4,5,6,7 i 8 z ofertą


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamówienie z wolnej ręki „Dostawa świeżego pieczywa, wyrobów cukierniczych i ciastkarskich”

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 2, 3, 4, 6,7 I 8 oraz Unieważnienie postępowania w części nr 5

Pismo do wykonawców, którzy pobrali SWZ

 

Postępowanie na sukcesywną dostawę żywności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 5.05.2022

SWZ oraz załączniki nr1,2,3,4,5,6 i 7 do SWZ

załącznik nr 7-część nr 1 mięso wędliny

załącznik nr 7 - część nr 2 - ryby mrożonki

załącznik nr 7 - część nr 3 - warzywa owoce ziemniaki

załącznik nr 7 - część nr 4 - nabiał

załącznik nr 7 - część nr 5 - pieczywo

załącznik nr 7 - część nr 6 - wyroby garmażeryjne

załącznik nr 7 - część nr 7 pozostale art. spożywcze

załącznik nr 7 - część nr 8. jaja

 

 Zamówienie – dostawa żywności

Informacja z otwarcia oferty

 

Szukaj